Feeds:
Komentarze

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Nowa strona

Bardzo dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zarówno nowe informacje, jak i te wcześniejsze mogą Państwo przeczytać na nowej stronie: Dwujęzyczność.info

W tym:

Ciekawy wywiad z Antonellą Sorace, profesorem językoznawstwa na uniwersytecie w Edynburgu;

tekst o tym, dlaczego powinniśmy uważać z testami na inteligencję

a także tekst o tym, dlaczego dwujęzyczne niemowlęta szybciej się nudzą i dlaczego to dobra wróżba na przyszłość

oraz wiele nowych tekstów, które będą się systematycznie ukazywały na nowej stronie : http://dwujezycznosc.info/

Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na facebooku

Read Full Post »

Warunki naturalne mogą mieć wpływ na system fonologiczny języka używanego na danym obszarze – do takich wniosków doszli naukowcy z University of Miami.

W Kanadyjskich Górach Skalistych

W Kanadyjskich Górach Skalistych

Chyba wszystkim znany jest fakt, że warunki naturalne wywierają piętno na słownictwo języków, jakimi posługują się osoby w różnych częściach świata. Jako ilustrację tego fenomenu służy zazwyczaj przykład (nieprawdziwy zresztą), że w językach eskimoskich jest sto określeń na śnieg, a arabskim – kilkadziesiąt na wielbłąda. Badanie przeprowadzone przez językoznawców z University of Miami sugeruje natomiast, że wysokość nad poziom morza może mieć wpływ na system dźwięków, z jakich zbudowany jest dany język.

Spółgłoski ejektywne, zwane dawniej abruptywnymi to takie, które powstają wskutek gwałtownego wyrzucenia ściśniętego powietrza poprzez uniesienie krtani. Nie występują one w języku polskim, podobnie jak w innych języka europejskich, natomiast można je spotkać w zdecydowanej większości języków używanych w obszarach wyżynnych, położonych co najmniej 1500 m npm.

Zespół badawczy pod kierownictwem dr. Caleba Everetta z University of Miami przyjrzał się prawie 600 językom pod względem występowania spółgłosek ejektywnych. Spółgłoski takie występowały w 92 z nich. Gdy następnie badacze przyjrzeli się miejscom, gdzie używane są te języki, okazało się, że niemal wszystkie te miejsca leżą w pięciu (na sześć) zamieszkanych regionach znajdujących się powyżej 1500 m npm. na świecie (Kordyliera w Ameryce Północnej, Andy i Płaskowyż andyjski w Południowej, Płaskowyż Południowo-Afrykański, Wyżyna Wschodnio-Afrykańska i Abisyńska na Czarnym Lądzie, Kaukaz i Płaskowyż Dżawachecki na pograniczu Europy i Azji). Jedynym regionem, gdzie nie występują języki ze spółgłoskami ejektywnymi, a który leży powyżej 1500 m npm., to Tybet i otaczające go obszary wyżynne.

– Byłem naprawdę zaskoczony, gdy spojrzałem na dane, które tak dobrze ze sobą korelowały. – mówi Dr Everett. To bardzo silny dowód na to, że geografia ma wpływ na fonetykę – dodaje.

Zdaniem badacza, ściśnięcie powietrza w krtani kosztuje mniej wysiłku, bo ciśnienie atmosferyczne spada wraz z wysokością. Ten sposób generowania dźwięków pozwala także ograniczyć utratę pary wodnej z organizmu.

Read Full Post »

logo bi-sli-pl2 Wiele osób obawia się, że dwujęzyczność może mieć także i negatywne skutki. Czy dzieci zmuszone do mówienia w dwóch językach od wczesnego dzieciństwa są rzeczywiście narażone na problemy z rozwojem mowy?

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez rodziców, a także terapeutów i nauczycieli, opracowane przez prof. Johanne Paradis (Uniwersytet w Albercie, Kanada) we współpracy z członkami COST Action IS0804

Odpowiedzi na pytania rodziców

Odpowiedzi na pytania terapeutów i nauczycieli

Read Full Post »

jak_wychowywac_dwujezyczne_dziecko01Z książki Barbary Zurer Pearson pt. Jak wychować dziecko dwujęzyczne (wyd. Media Rodzina 2003; tłum. i adapt. Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski) :

Trzecia strategia (po OPOL i mL@H) jest nieraz nazywana metodą czasu i miejsca (T&P – time and place). Programy szkół dwujęzycznych są często układane zgodnie z założeniem, że język wykładowy powinien się zmieniać w zależności od czasu i miejsca, w których odbywają się zajęcia: rano zajęcia w języku mniejszości, po południu – język większości; albo np. przedmioty humanistyczne po angielsku w jednym tygodniu, a w kolejnym – po hiszpańsku. Dodatkowo lekcje w różnych językach odbywają się zazwyczaj w innych pomieszczeniach klasowych – tak aby zmieniały się czas i miejsce użycia języka. T&P jest więc mieszanką strategii, w ramach której konkretny język przestaje być związany z konkretną osobą. T&P w mniejszym stopniu odnosi się do codziennej rutyny domowej, a bardziej do sytuacji, gdy zostaje ona przerwana. Rodziny, które wybrały OPOL, mogą stosować tę strategię w dni powszednie i zmienić ją na mL@H w weekend. Zmiana może być związana z podróżą albo z wizytą jednojęzycznej osoby mówiącej w języku mniejszości. Inne rodziny wybierają cykle roczne – mL@H przez dziewięć miesięcy roku szkolnego, po czym następuje kompletne przestawienie się na język mniejszości zarówno w domu, jak i poza nim, co często jest związane z podróżą do kraju, w którym mówi się w tym języku. Gdy rodzice rozważają zmianę strategii, całkowita zmiana zwyczajów domowych może być doskonałym sposobem na wdrożenie tej zmiany – np. rodzina stosująca OPOL może spędzić rok za granicą, a po powrocie przejść na mL@H.

tu można pobrać e-book z książką

Read Full Post »

jak_wychowywac_dwujezyczne_dziecko01Już wkrótce w księgarniach pojawi się poradnik „Jak wychować dziecko dwujęzyczne” Barbary Zurer Pearson, amerykańskiej badaczki od kilku dziesięcioleci zajmującej badaniami nad przyswajaniem języka przez dzieci jedno- i dwujęzyczne. Dla kogo jest ten poradnik i jakiego rodzaju wiedzy można w niej poszukiwać? Odpowiadając na to pytanie najlepiej oddać głos samej autorce :

Ta książka jest dla ciebie, jeśli:

  • jesteś osobą dwujęzyczną i ten fakt pobudza cię do refleksji,
  • wychowujesz dzieci z myślą o tym, aby w przyszłości stały się osobami dwujęzycznymi,
  • nie jesteś osobą dwujęzyczną, ale zastanawiasz się, czy byłbyś w stanie wychować swoje dzieci na osoby dwujęzyczne,
  • po prostu jesteś ciekaw, w jaki sposób dzieci uczą się równocześnie dwóch lub więcej języków.

Książka „Jak wychować dziecko dwujęzyczne” jest poradnikiem, który pomoże ci odpowiedzieć na pytania, co robić i czego można oczekiwać, będąc rodzicem dziecka, które ma szanse stać się w przyszłości osobą dwujęzyczną. Zawiera ona także ogólne wiadomości, które pozwolą ci odpowiedzieć nie tylko na pytanie „jak” w praktyce powinno wyglądać dwujęzyczne wychowanie, lecz również – „dlaczego” proces nauki dwóch języków przebiega tak, a nie inaczej.
Będzie ona również przydatna jako bieżąca pomoc przy stosowaniu określonej strategii wychowawczej. Kiedy indziej będziesz miał pokusę, aby zajrzeć do tej książki, gdy stwierdzisz – co było również moim udziałem – że dokonania małych dzieci uczących się języka są fascynujące, i zechcesz dowiedzieć się więcej o tym, co się dzieje na poszczególnych etapach tej nauki. Książka również da ci to szersze spojrzenie.

Więcej informacji o książce znajduje się na stronie wydawcy: http://www.mediarodzina.com.pl/prod/938/Jak-wychowac-dziecko-dwujezyczne

Read Full Post »

Nikt dziś już nie ma wątpliwości, że dwujęzyczność i wielojęzyczność dziecięca to wielka szansa, którą dzieci będą mogły wykorzystywać przez całe życie. Nie można jednak zapominać, że dzieci nabywające dwa języki (lub więcej) na raz będą się rozwijały nieco inaczej niż ich jednojęzyczni rówieśnicy. Temu, co jest normą w rozwoju dwujęzycznego dziecka, a co ewentualnie powinno budzić niepokój rodziców i wychowawców, będzie poświęcona konferencja „Zaburzenia rozwoju językowego u dzieci w kontekście wielojęzyczności”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 27-29 maja 2013 roku.

Fakt, że rozwój językowy u dzieci dwujęzycznych przebiega nieco inaczej niż u ich rówieśników, nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Dzieci te mają do nauczenia znacznie więcej słów i konstrukcji gramatycznych, a w dodatku mogą poświęcić nauce każdego z języków mniej czasu niż dzieci jednojęzyczne swojemu jedynemu językowi. Stąd nie powinniśmy się dziwić, że w pewnym okresie rozwoju językowego, dwujęzyczne dzieci dają się wyprzedzić pod pewnymi względami jednojęzycznym kolegom i koleżankom.

Równocześnie mniej więcej 7 proc. dzieci – zarówno tych jedno-, jak i dwujęzycznych – na całym świecie cierpi na Specyficzne Zaburzenie Językowe (SLI: Specific Lanaguage Impairment). Zaburzenie to powoduje, że dzieci rozwijające się typowo w sferze pozawerbalnej mają problemy z mową i komunikacją, na przykład z budowaniem poprawnych zdań, a w starszym wieku – z konstruowaniem poprawnych wypowiedzi. Jak łatwo się domyślić, dzieci z nierozpoznanym SLI są skazane na poważne problemy  w szkole. Jednak gdy zaburzenie to zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowane, a dzieci zostaną otoczone odpowiednią opieką, jest szansa, że wpływ SLI na jakość ich dalszego życia zostanie zminimalizowany.

W przypadku dzieci dwujęzycznych sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, bo stwierdzenie u nich SLI jest o wiele trudniejsze niż u dzieci jednojęzycznych. Symptomy SLI bardzo łatwo jest pomylić z błędami, jakie popełniają dzieci dwujęzyczne w każdym ze znanych sobie języków. Wielokrotnie się już zdarzało, że objawy SLI przychodziły niezauważone, bo przypisywano je chwilowemu i przejściowemu opóźnieniu w rozwoju mowy charakterystycznemu dla dwujęzyczności. Były też przypadki odwrotne – u prawidłowo rozwijających się dzieci dwujęzycznych mylnie diagnozowano SLI, w wyniku czego dzieci te przechodziły terapię, która w niczym im nie mogła pomóc –  mogła natomiast zaszkodzić powodując choćby stres związany z samym przypisaniem dziecku zaburzenia.

W wielu krajach europejskich powstały już narzędzia, które pozwalają na wczesne wykrycie SLI u dzieci jednojęzycznych, coraz więcej jest też opracowanych dla różnych par języków testów, które pozwalają na zdiagnozowanie tego zaburzenia u dzieci dwujęzycznych. Nie ma dotąd jednak narzędzi, które pozwalałyby stwierdzenie SLI u dzieci polskojęzycznych, a tym bardziej u dzieci dwujęzycznych, władających m.in. językiem polskim.

Wyniki badań, których celem było poznanie specyfiki rozwoju językowego dzieci  dwujęzycznych zostaną zaprezentowane 27-29 maja 2013 roku w Krakowie w czasie międzynarodowej konferencji „Zaburzenie rozwoju językowego u dzieci w kontekście wielojęzyczności”. Konferencja ta podsumowuje trzyletni program współpracy europejskiej: Akcji COST IS0804. Zaprezentowane w jej trakcie zostaną między innymi wyniki badań z udziałem dzieci nabywających równocześnie języki polski i angielski. Badania te, prowadzone przez badaczy z Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego wśród dzieci polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii i Irlandii, są pierwszym krokiem do wypracowania narzędzi, które umożliwią w przyszłości trafną diagnozę SLI u polskich dzieci dwujęzycznych. Na konferencji zaprezentowany zostanie też projekt „Entuzjaści Edukacji”, realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych, w ramach którego opracowywane są narzędzia do diagnozy SLI u jednojęzycznych dzieci polskich.

Przewidujemy, że w konferencji weźmie udział ok. 400 osób, włączając w to 120 badaczy współpracujących w ramach COST IS0804 oraz ok. 280 polskich naukowców i praktyków pracujących z dziećmi i zainteresowanych tematem wielojęzyczności i SLI.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie internetowej:http://bi-sli2013.org/index_pl.html. Można się też kontaktować z organizatorami konferencji pod adresem: info@bi-sli2013.org.

Read Full Post »

Polska Macierz Szkolna (PMS) i Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie zapraszają w niedzielę 3 marca do Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego (POSK) w Londynie wszystkich chętnych do założenia polskiej szkoły sobotniej.

Konferencja „Teraźniejszość i przyszłość polskich szkół sobotnich na Wyspach Brytyjskich” będzie drugim spotkaniem, na którym wszyscy chętni będą mogli uzyskać informacje niezbędnych do prowadzenia takiej placówki. Przed niespełna rokiem, w maju 2012 roku w szkole im. Tadeusza Kościuszki na Ealingu (Londyn) odbyła się podobna konferencja, w ramach której kadra kierownicza szkoły przedstawiła swoje doświadczenia. Podczas spotkania omawiano zagadnienia prawne, dydaktyczne, finansowe i demograficzne. Podobny program, jednak w szerszym wymiarze, zostanie przez pracowników szkoły na Ealingu przedstawiony podczas konferencji w POSK-u.

W Polskiej Macierzy Szkolnej zrzeszonych jest ponad 100 szkół, a prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii działa jeszcze kilkadziesiąt innych poza tą organizacją. Jak się okazuje jednak, jest to wciąż za mało – w wielu placówkach brakuje miejsc, a rodzice muszą oczekiwać miesiącami na to, aby ich dzieci mogły rozpocząć edukację polonijną. Według szacunków Polskiej Macierzy Szkolnej zaledwie 10-15 proc. polskich dzieci w Wielkiej Brytanii uczęszcza do polskich szkół.

Więcej na ten temat w londyńskim Dzienniku Polskim

Read Full Post »

Older Posts »