Feeds:
Komentarze

Archive for the ‘Aktualności’ Category

Szwedzcy naukowcy mieli okazję, aby przyjrzeć się temu, jakie zmiany zachodzą mózgu w czasie krótkotrwałej, ale bardzo intensywnej nauki języków.

Image courtesy of smokedsalmon at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of smokedsalmon at FreeDigitalPhotos.net

Metody takie, jak obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego czy badanie elektrofizjologiczne są obecnie używane nie tylko przy diagnozie medycznej złamań kości czy pracy serca. Stosuje się je coraz częściej, aby odpowiedzieć na pytania, co dzieje się w naszym mózgu, kiedy słyszymy, rozumiemy i mówimy w drugim języku. Używając tych właśnie metod szwedzcy naukowcy, pod kierunkiem Johana Mårtenssona z uniwersytetu w Lund odkryli, że nauka drugiego języka może wpłynąć na rozmiar mózgu osób uczących się.

Badanie szwedzkiego zespołu jest jednym z wielu, których celem jest lepsze zrozumienie korzyści z uczenia się języków. Zostało ono przeprowadzone w Uppsali w wojskowym centrum kształcenia tłumaczy należącym do akademii wywiadu wojskowego (TolkS). Wzięli w nim udział młodzi, utalentowani językowo wojskowi, uczący się intensywnie (od rana do wieczora przez siedem dni w tygodniu) od podstaw języków: rosyjskiego, arabskiego i Dari (dialekt języka perskiego). Grupę kontrolną stanowili studenci medycyny i kognitywistyki, którzy również uczyli się intensywnie w czasie, gdy prowadzone były testy, jednak to nie języki obce były przedmiotem ich studiów.

Obie grupy zostały poddane badaniu neuroobrazowania mózgu zarówno przed, jak i po trzymiesięcznym okresie wytężonej pracy. Okazało się, że u osób, uczących się języka, powiększyła się objętość pewnych struktur mózgowych, efektu takiego nie zaobserwowano w grupie kontrolnej. Co ciekawe, zaobserwowano zróżnicowanie w rodzaju struktur mózgowych, które uległy zwiększeniu, w zależności od indywidualnych zdolności językowych i ilości wysiłku włożonego w uczenie się. U osób najbardziej uzdolnionych językowo, zwiększyła się objętość hipokampa (struktura odpowiedzialna między innymi za pamięć) oraz obszary kory mózgowej związane z nauką języka, natomiast u osób, które musiały włożyć więcej pracy w naukę języka, najbardziej powiększyły się obszary kory motorycznej.

Mimo iż nie jest jeszcze do końca jasne, co zmiany w mózgu po trzech miesiącach intensywnej nauki języka mogą oznaczać w dłuższej perspektywie, to autorzy badania słusznie zauważają, że nauka języków to dobry sposób na utrzymywanie naszego mózgu w formie – uważa Johan Mårtensson.

Joanna Kołak

Źródło: http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=124679&CultureCode=en

 

Read Full Post »

Wynagrodzenia całkowite osób, które znają wybrane języki obce w stopniu 
bardzo dobrym, były wyższe niż ogólna mediana dla Polski wynosząca w 2013 r. 4050 zł – pisze Rzeczpospolita na postawie raportu przygotowanego przez firmę doradczą Sedlak&Sedlak.

rzeczpospolita_logo_2013Najwięcej zarabiały osoby mówiące biegle po angielsku. Miesięczna płaca połowy 
z nich to przynajmniej 5670 zł. Tylko nieznacznie słabiej były wynagradzane osoby deklarujące bardzo dobrą znajomość języka francuskiego. Połowa z nich zarabiała więcej niż 5645 zł brutto. Na zarobki powyżej 5500 zł mogła też liczyć połowa pracowników znających bardzo dobrze język niemiecki.

 

Więcej w Rzeczpospolitej

Read Full Post »

Czy liczba języków, którymi się posługujemy na co dzień, może mieć związek ze sprawnością naszej pamięci? Są przesłanki, by twierdzić, że tak – ludziom, mówiącym więcej niż dwoma językami, w mniejszym stopniu zagrażają na starość problemy z pamięcią.

Image courtesy of Nutdanai Apikhomboonwaroot / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Nutdanai Apikhomboonwaroot / FreeDigitalPhotos.net

Kilkakrotnie już na tych łamach pisaliśmy, że badania naukowe wskazują, iż dwujęzyczność może opóźniać pojawienie się syndromów demencji starczej. Naukowcy z Centrum Studiów nad Zdrowiem w Luksemburgu (Centre de Recherche Public de la Santé) postanowili sprawdzić, czy dwujęzyczność (i wielojęzyczność), ma również wpływ na pojawianie się innych deficytów poznawczych, niebędących w sensie medycznym demencją starczą.

W tym celu przebadali 232 osoby – zarówno kobiety, jak i mężczyzn (średnia wieku wynosiła 73 lata) – które przynajmniej przez pewien czas w ciągu swojego życia używały na co dzień dwóch lub więcej języków (rekordziści używali aż siedmiu). Rekrutując uczestników badania Perquin i jej współpracownicy zwracali uwagę na liczbę języków, którymi się oni posługiwali, w jakim momencie swojego życia rozpoczęli naukę tych języków, a także jak długo ich używali. U 44 osób (19 proc.) spośród badanych stwierdzono problemy poznawcze

Wyniki badań pokazały, że osoby, które posługiwały się więcej, niż dwoma językami, rzadziej borykały się z problemami poznawczymi, niż osoby dwujęzyczne – w tym osoby trójjęzyczne aż trzykrotnie rzadziej doświadczały deficytów poznawczych, niż osoby dwujęzyczne. Warto dodać, że Perquin i jej współpracownicy podkreślają, że podobny jak dwujęzyczność (ochronny) wpływ na funkcjonowanie poznawcze, może mieć wykonywanie innych stymulujących poznawczo zadań.

Mimo że wyniki badań przeprowadzonych przez zespół z Luksemburga wydają się bardzo optymistyczne, należy podchodzić do nich z rezerwą. Konieczne jest bowiem przeprowadzenie większej liczby badań, które potwierdzą najnowsze doniesienia i pozwolą określić, czy „ochrona poznawcza” u dwujęzycznych rzeczywiście ma aż tak szeroki zakres.

Wyniki badania Perquin i współpracowników sugerują, że im więcej języków znamy, tym większą sprawnością może się cieszyć nasz umysł – a sprawność umysłu oznacza między innymi lepszą pamięć. Co ciekawe, wyniki badań, przeprowadzonych w Indiach przez Suvarnę Alladiego (o których pisaliśmy już wcześniej), wskazujące, że dwujęzyczność może opóźniać pojawienie się demencji, nie ujawniały żadnych dodatkowych korzyści dla osób, znających więcej niż dwa języki. Prawdopodobnie zależność między liczbą języków, używanych przez osobę wielojęzyczną, a sprawnością jej umysłu, także wymaga dalszych weryfikacji.

źródła: http://www.readcube.com/articles/10.1371/journal.pone.0062030

Joanna Kołak

Read Full Post »

Older Posts »