Feeds:
Komentarze

Posts Tagged ‘Media Rodzina’

jak_wychowywac_dwujezyczne_dziecko01Z książki Barbary Zurer Pearson pt. Jak wychować dziecko dwujęzyczne (wyd. Media Rodzina 2003; tłum. i adapt. Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski) :

Trzecia strategia (po OPOL i mL@H) jest nieraz nazywana metodą czasu i miejsca (T&P – time and place). Programy szkół dwujęzycznych są często układane zgodnie z założeniem, że język wykładowy powinien się zmieniać w zależności od czasu i miejsca, w których odbywają się zajęcia: rano zajęcia w języku mniejszości, po południu – język większości; albo np. przedmioty humanistyczne po angielsku w jednym tygodniu, a w kolejnym – po hiszpańsku. Dodatkowo lekcje w różnych językach odbywają się zazwyczaj w innych pomieszczeniach klasowych – tak aby zmieniały się czas i miejsce użycia języka. T&P jest więc mieszanką strategii, w ramach której konkretny język przestaje być związany z konkretną osobą. T&P w mniejszym stopniu odnosi się do codziennej rutyny domowej, a bardziej do sytuacji, gdy zostaje ona przerwana. Rodziny, które wybrały OPOL, mogą stosować tę strategię w dni powszednie i zmienić ją na mL@H w weekend. Zmiana może być związana z podróżą albo z wizytą jednojęzycznej osoby mówiącej w języku mniejszości. Inne rodziny wybierają cykle roczne – mL@H przez dziewięć miesięcy roku szkolnego, po czym następuje kompletne przestawienie się na język mniejszości zarówno w domu, jak i poza nim, co często jest związane z podróżą do kraju, w którym mówi się w tym języku. Gdy rodzice rozważają zmianę strategii, całkowita zmiana zwyczajów domowych może być doskonałym sposobem na wdrożenie tej zmiany – np. rodzina stosująca OPOL może spędzić rok za granicą, a po powrocie przejść na mL@H.

tu można pobrać e-book z książką

Read Full Post »

jak_wychowywac_dwujezyczne_dziecko01Już wkrótce w księgarniach pojawi się poradnik „Jak wychować dziecko dwujęzyczne” Barbary Zurer Pearson, amerykańskiej badaczki od kilku dziesięcioleci zajmującej badaniami nad przyswajaniem języka przez dzieci jedno- i dwujęzyczne. Dla kogo jest ten poradnik i jakiego rodzaju wiedzy można w niej poszukiwać? Odpowiadając na to pytanie najlepiej oddać głos samej autorce :

Ta książka jest dla ciebie, jeśli:

  • jesteś osobą dwujęzyczną i ten fakt pobudza cię do refleksji,
  • wychowujesz dzieci z myślą o tym, aby w przyszłości stały się osobami dwujęzycznymi,
  • nie jesteś osobą dwujęzyczną, ale zastanawiasz się, czy byłbyś w stanie wychować swoje dzieci na osoby dwujęzyczne,
  • po prostu jesteś ciekaw, w jaki sposób dzieci uczą się równocześnie dwóch lub więcej języków.

Książka „Jak wychować dziecko dwujęzyczne” jest poradnikiem, który pomoże ci odpowiedzieć na pytania, co robić i czego można oczekiwać, będąc rodzicem dziecka, które ma szanse stać się w przyszłości osobą dwujęzyczną. Zawiera ona także ogólne wiadomości, które pozwolą ci odpowiedzieć nie tylko na pytanie „jak” w praktyce powinno wyglądać dwujęzyczne wychowanie, lecz również – „dlaczego” proces nauki dwóch języków przebiega tak, a nie inaczej.
Będzie ona również przydatna jako bieżąca pomoc przy stosowaniu określonej strategii wychowawczej. Kiedy indziej będziesz miał pokusę, aby zajrzeć do tej książki, gdy stwierdzisz – co było również moim udziałem – że dokonania małych dzieci uczących się języka są fascynujące, i zechcesz dowiedzieć się więcej o tym, co się dzieje na poszczególnych etapach tej nauki. Książka również da ci to szersze spojrzenie.

Więcej informacji o książce znajduje się na stronie wydawcy: http://www.mediarodzina.com.pl/prod/938/Jak-wychowac-dziecko-dwujezyczne

Read Full Post »