Feeds:
Komentarze

Posts Tagged ‘choroba Azheimera’

O tym, że dobrze jest być osobą dwujęzyczną, nie trzeba nikogo przekonywać. Niektóre korzyści z biegłego posługiwania się obcą mową są oczywiste. Szczególnie te praktyczne – dzięki znajomości dwóch (lub więcej) języków możemy zarabiać pieniądze, np. tłumacząc z jednego języka na drugi, czy pośrednicząc w różnego rodzaju wymianach np. handlowych, kulturalnych, politycznych, pomiędzy ludźmi mieszkającymi w różnych krajach. (o tym, że dwujęzyczni imigranci zarabiają lepiej można przeczytać tu) Ale aspekt praktyczny znajomości języków w żaden sposób nie wyczerpuje korzyści, jakie może nam dać dwujęzyczność.

Znajomość dwóch języków, a co za tym idzie – dwóch kultur, może przydać nam także korzyści duchowych, wzbogacić nas wewnętrznie. Jak powiedział słynny niemiecki filozof Ludwik Wittgenstein, „granice mojego języka, wyznaczają granice mojego świata”. Oznacza to ni mniej ni więcej, tylko to, że znając tylko jeden język jesteśmy do pewnego stopnia zdeterminowani w patrzeniu na świat poprzez charakter tego języka – poznając inny język przesuwamy te granice czyniąc nasz świat większym i bardziej złożonym. O tym, że ten sam problem widziany przez pryzmat jednego języka może jawić się nam zupełnie innaczej, gdy patrzy się przez pryzmat innego, przekonuje nas w żartobliwy sposób Eva Hoffman, kanadyjska pisarka polsko-żydowskiego pochodzenia. W swoich wspomnieniach pt. „Zagubione w przekładzie”, wspomina, jak prowadziła monolog wewnętrzny na temat tego, czy powinna wyjść za mąż, czy nie. Wniosek z tych rozważań, był odmienny, w zależności od tego, czy myślała po polsku czy po angielsku.

Więcej na ten temat będzie można przeczytać w sekcji Tożsamość i dwujęzyczność.

Badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach wskazują, że dwujęzyczność może przynieść także szereg korzyści poznawczych. Dzieci, które znają dwa języki, prędzej zyskują tzw. metaświadomość językową, czyli zdadzą sobie sprawę z tego, że język jest kodem, podlega pewnym regułom itp. Dzięki tej świadomości będą mogły w sposób bardziej świadomy, a zatem szybszy i bardziej skuteczny uczyć się kolejnych języków.

Innymi korzyściami, jakie zaobserwowano u dzieci dwujęzycznych, jest wyższy poziom niż u ich jednojęzycznych rówieśników, myślenia dywergencyjnego będącego podstawą twórczości, a także selektywnej uwagi pozwalającej wybrać z licznych sygnałów odchodzących do nas z otoczenia, te, które mają dla nas znaczenie.

Najbardziej spektakularna informacja związana z badaniami dwujęzycznością obiegła świat w 2010 r., kiedy to zespół kanadyjskich badaczy ogłosił wyniki swoich badań i stwierdził, że dwujęzyczność opóźnia starzenie się mentalne. Zespół prof. Ellen Bialystok z York University zanalizował dane pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera i doszedł do wniosku, że u osób, które znały języki i posługiwały się nimi w ciągu swojego życia (najczęściej byli to imigranci), objawy tej choroby pojawiały się średnio 5,1 roku później niż u pozostałych (o kolejnych badaniach nad wpływem dwujęzyczności na starzenie się mentalne można przeczytać tu).

Read Full Post »